« wstecz

PROJEKTY UNIJNE PRZETARGI » Automechanika Frankfurt 11-15 września 2018

piątek, 10 sierpnia 2018

W związku z realizacją projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności firmy SENA poprzez udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach zagranicznych" i ubieganie się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, POIR, Wnioskodawca, firma SENA E. I N. GRZĄDKA SP.J. informuje, że na stronie bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) zamieszczone zostało zapytanie ofertowe na usługi:

„Wykonanie zabudowy wraz z montażem i demontażem, transport eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz wykonanie panelu promocyjnego MPG na targi Automechanika Frankfurt 11-15 września 2018 Hala 3.1 Stoisko C44.”

Szczegóły w załącznikach:

- Zapytanie ofertowe_SENA E. i N Grządka Sp.J._BAZA KONKURENCYJNOŚCI

- Załącznik 1 Formularz ofertowy

- Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

- Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1)

- Załącznik 4_MPG panel promocyjny

Zapraszamy do składania ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym, w terminie do końca dnia 20.08.2018.
SENA Sp. z o.o. (dawniej "SENA" EIN GRZĄDKA Spółka Jawna)       
ul. Ptasia 12 A                                           
26-600 Radom - Poland                              
tel: 48 366 57 10  fax: 48 366 57 32 
e-mail: biuro@sena.com.pl          
Firma pracuje w godzinach:
od 8 do 16 - biuro         od 6 do 14 - magazyn       od 7 do 15 - reklamacje


Copyright © SENA 2012 - 2023        projekt i wykonanie: gqim.com