Aktualności

W związku z realizacją projektu pt:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy SENA poprzez udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach zagranicznych

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
zapraszamy do składania ofert.
SENA E. i N.Grządka Sp.J.
ul. Ptasia 12 A
26-600 Radom - Poland
tel: 48 366 57 10  fax: 48 366 57 32

e-mail: biuro@sena.com.pl
Copyright © SENA 2012 - 2017        projekt i wykonanie: gqim.com