Aktualności

W związku z realizacją projektu pt:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy SENA poprzez udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach zagranicznych

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
zapraszamy do składania ofert.
SENA E. i N.Grządka Sp.J.                    
ul. Ptasia 12 A                                           
26-600 Radom - Poland                              
tel: 48 366 57 10  fax: 48 366 57 32 
e-mail: biuro@sena.com.pl          
Firma pracuje w godzinach:
od 8 do 16 - biuro         od 6 do 14 - magazyn       od 7 do 15 - reklamacje


Copyright © SENA 2012 - 2018        projekt i wykonanie: gqim.com